Zadáno firmám > Raut

Raut

Je neodmyslitelnou součástí, nikoliv však nutnou podmínkou, většiny společenských akcí. Pokud budete svoji účast v divadle spojit i s rautem, nic není snazšího. (Tedy pro nás.)


Kontakt

Thespis s.r.o.
Hyacintová 3266 / 9
106 00 Praha 10

e-mail: odivadle@thespis.cz